Obsah stránky

Poplatky

Místní poplatek za svoz odpadu na rok 2024 je ve výši 800 Kč za 1 osobu.
Je splatný ve dvou stejných splátkách do 28. 2. 2024 a do 31. 8. 2024.
Poplatek lze zaplatit i jednorázově za celý rok.
Chalupáři platí poplatek jednorázově do 31. 8. 2024 (1 osoba)

Poplatek za komunální odpad je možno hradit na účet obce:
KB Prostějov – 21 122 701/0100 , variabilním symbolem je vždy číslo domu.

Pro platbu můžete využít i QR kód - viz níže.


Poplatky v hotovosti se vybírají v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách: ÚT 9-11 a 13-17 hod, ČT 13-15:30 hod.


Z důvodu navýšení množství sbíraného odpadu a tím i nárůstu ceny budou známky na popelnice vydávány v počtu max. 1 ks na 4 osoby přihlášené k trvalému pobytu.

V měsíci lednu a únoru platí stále známka z roku 2024. Od března je nutné mít nalepenou novou známku na popelnici, jinak nebude vyvezena. 

Místní poplatek ze psů na rok 2024 je splatný do 31. 3. 2024 jednorázově.
Poplatek zůstává ve stejné výši. Za prvního psa je poplatek 60 Kč.
Za každého dalšího psa je poplatek ve výši 100 Kč.

Faktury za stočné budou vystaveny a doručeny občanům v jarním a podzimním období (březen a září). Poplatek za stočné zůstává ve výši 1600 Kč za 1 osobu/rok.

Majitelé domů, kteří se dosud nenapojili na kanalizaci budou nahlášeni na odbor životního prostřední v Prostějově, kde budou muset dokládat jak nakládají s odpadními vodami.

*****

 

Pro pohodlné placení využijte QR kód:

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.