Obsah stránky

Kanalizace

Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby za účelem výstavby kanalizací

a čistíren odpadních vod.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na akci:

Dětkovice - splašková kanalizace a ČOV - 1 800 000,-- Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------

Celková dotace ze SFŽP byla vyčerpána ve výši 34 809 405 Kč.

 

Výše stočného pro rok 2024: 1600,- Kč za osobu skutečně žijící v obci Dětkovice

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.