Obec Dětkovice

OBEC DĚTKOVICE

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby za účelem výstavby kanalizací

a čistíren odpadních vod.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na akci:

Dětkovice - splašková kanalizace a ČOV - 1 800 000,-- Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------

Z celkové dotace ze SFŽP ve výši 34 809 405 Kč bylo dosud

vyčerpáno 28 343 565 Kč.


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Nové články

Oddíl postranní lišty

Patička stránky