Obec Dětkovice

OBEC DĚTKOVICE

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby za účelem výstavby kanalizací

a čistíren odpadních vod.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na akci:

Dětkovice - splašková kanalizace a ČOV - 1 800 000,-- Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------

Celková dotace ze SFŽP byla vyčerpána ve výši 34 809 405 Kč.


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodná fotka