Obec Dětkovice

OBEC DĚTKOVICE

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Další informace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pronájem přísálí obecního domu pro občany s trvalým pobytem  1 500 Kč (+ DPH)

Pronájem celého obecního domu pro občany s trvalým pobytem  2 500 Kč  (+ DPH)

(+ šatny  stanoví starosta obce individuálně podle počtu osob Kč (+ DPH)

Občan bude muset prokázat že má trvalý pobyt v obci a že pronájem je opravdu

pro něho např.: oslava narozenín - prokázáním data narození.

Pronájem sálu nebo přísálí na smuteční slavnosti je cena dle času pronájmu

stanovena individuálně starostou obce. 

Pronájem přísálí pro občany s trvalým pobytem mimo naši obec je 3 000 Kč (+ DPH)

a celého obecního domu za 3 500 Kč (+ DPH)  za jednu akci. 

Pronájem celého sálu na velké oslavy (svatby) pro občany s trvalým pobytem

mimo naši obec - 5 000 Kč (+ DPH)

Pronájem klubovny na hřišti - poplatek 300 Kč (+ DPH) obci a 200 Kč SDH Dětkovice.

Hlášení 1x  místním rozhlasem  50 Kč.

Kopírování ČB A4  2 Kč, oboustranně 3 Kč, kopírování barevné jednostr.. 10 Kč,

oboustranně15 Kč.

Ceny za ostatní pronájmy, zařízení, přístrojů a strojů v majetku obce zde neuvedené

stanovuje individuálně starosta obce.

---------------------------------------------------------------------------------------

Svoz BIOODPADU bude probíhat vždy ve středu v  sudé týdny.

Svoz  komunálního odpadu pak vždy  ve čtvrtek  v  liché týdny.

---------------------------------------------------------------------------------------

Knihovna je otevřená každé úterý v době od 17,00 do 18,00 hodin.
 
Po dobu letních prázdnin je knihovna uzavřena.
---------------------------------------------------------------------------------------

Otevírací doba pohostinství:

Pondělí až sobota 15,00 hod až 23,00 hod    

Neděle 10,00 - 12,00  15,00 - 22,00 hod

---------------------------------------------------------------------------------------

Pacienti registrovaní v ambulanci praktického lékaře

pro dospělé v Určicích  734 421 902.

----------------------------------------------------------------------------------------

Pošta Určice má nové telefonní číslo 954 279 804 

a novou pracovní dobu:

Změna  pracovní  doby  na  poště  Určice  pro  veřejnost

                                     dopoledne                 odpoledne

Pondělí a Středa            zavřeno                13,00 - 18,00

Úterý, Čtvrtek, Pátek    8,00 – 12,00             13,00 - 14,00

-------------------------------------------------------------------------------------------

Webové stránky místní organizace ČZS: 

http://czs-detkovice.webnode.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodná fotka