Obsah stránky

Další informace

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pronájem obecního domu

Přísálí - pro občany s trvalým pobytem v obci 1 500 Kč + DPH
Celý obecní dům - pro občany s trvalým pobytem v obci 2 500 Kč + DPH
   
Přísálí - pro občany s trvalým pobytem mimo naši obec (do 100 osob) 3 000 Kč + DPH
Celý obecní dům - pro občany s trvalým pobytem mimo naši obec (do 100 osob) 3 500 Kč + DPH
Svatby a velké oslavy (nad 100 osob) 5 000 Kč + DPH

 

  • pronájem šaten  stanoví starostka obce individuálně podle počtu osob Kč (+ DPH))
  • občan s trvalým pobytem v obci bude muset prokázat, že pronájem je opravdu pro něho např.: oslava narozenín - datum narození.
  • pronájem sálu nebo přísálí na smuteční slavnosti je cena dle času pronájmu stanovena individuálně starostkou obce. 
  • pronájem klubovny na hřišti - poplatek 300 Kč (+ DPH) obci a 200 Kč SDH Dětkovice

 

Ceník dalších služeb

  • Hlášení 1x  místním rozhlasem  50 Kč
  • Poplatek za užívání veřejného prostranství k prodeji zboží 50 Kč
  • Kopírování A4 černobíle -  2 Kč, oboustranně - 3 Kč
  • Kopírování A4 barevně - 10 Kč, oboustranně - 15 Kč.

---------------------------------------------------------------------------------------

Svoz odpadu

  • Svoz BIOODPADU bude probíhat vždy ve středu v  sudé týdny. 

              *** První svoz v roce 2023 proběhne 5.4.2023 ***

  • Svoz  komunálního odpadu pak vždy  ve čtvrtek  v  liché týdny.

Kontejner na sběr textilu je umístěn před garáží u obecního úřadu.

---------------------------------------------------------------------------------------

Knihovna

Knihovna je otevřená každé úterý v době od 17,00 do 18,00 hodin.
 
Po dobu letních prázdnin je knihovna uzavřena.
---------------------------------------------------------------------------------------

Pohostinství

Otevírací doba pohostinství:

Pondělí až sobota 15,00 hod až 23,00 hod    

Neděle 10,00 - 12,00  15,00 - 22,00 hod

---------------------------------------------------------------------------------------

Praktický lékař Určice - MUDr. Tomáš Maškulík

Kontakt  734 421 902

https://ursamedica.webnode.cz/

----------------------------------------------------------------------------------------

Pošta Určice

Pošta Určice má nové telefonní číslo 954 279 804 

a novou pracovní dobu:

Změna  pracovní  doby  na  poště  Určice  pro veřejnost

                                     dopoledne                 odpoledne

Pondělí a Středa            zavřeno                   13,00 - 18,00

Úterý, Čtvrtek, Pátek    8,00 – 12,00             13,00 - 14,00

-------------------------------------------------------------------------------------------

Webové stránky místní organizace ČZS: 

http://czs-detkovice.webnode.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.