Obec Dětkovice

OBEC DĚTKOVICE

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Další informace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pronájem přísálí obecního domu pro občany s trvalým pobytem      750 Kč.

Pronájem celého obecního domu pro občany s trvalým pobytem  1 500 Kč (+ šatny celkem 2 000 Kč)

Pronájem přísálí pro občany s trvalým pobytem mimo naši obec je 1 000 Kč a celého obecního domu

za 2 500 Kč za jednu akci. 

Pronájem klubovny na hřišti - poplatek 200 Kč obci a 200 Kč SDH Dětkovice.

Zapůjčení vysouvacího žebříku 100 Kč/den.

Hlášení 1x  místním rozhlasem  50 Kč.

Kopírování ČB A4  2 Kč, oboustranně 3 Kč, kopírování bar. jednostr. 10 Kč, oboustr. 15 Kč.

Ceny za ostatní pronájmy, zařízení, přístrojů a strojů v majetku Obce zde neuvedené stanovuje starosta obce.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Svoz BIOODPADU bude probíhat vždy ve středu v  liché týdny.

Svoz  komunálního odpadu pak vždy  ve čtvrtek  v sudé týdny.

---------------------------------------------------------------------------------------

Knihovna je otevřená každé úterý v době od 17,00 do 18,00 hodin.
 
Po dobu letních prázdnin je knihovna uzavřena.
---------------------------------------------------------------------------------------

Otevírací doba pohostinství:

Pondělí až sobota 15,00 hod až 23,00 hod    

Neděle 10,00 - 12,00  15,00 - 22,00 hod

---------------------------------------------------------------------------------------

Webové stránky místní organizace ČZS: http://czs-detkovice.webnode.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodná fotka