Obec Dětkovice

OBEC DĚTKOVICE

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Aktuality

 

Výnos z Tříkrálové sbírky v naší obci

ze dne 15. 1. 2022   je  21 249 Kč.

Všem kteří přispěli  děkujeme.

--------------------------------------------

Oznámení obecního úřadu Dětkovice

Místní poplatek za svoz odpadu na rok 2022 je ve výši 600 Kč za 1 osobu.

Je splatný ve dvou stejných splátkách do 31. 3. 2022 a do 31. 8. 2022.

Poplatek lze zaplatit i jednorázově za celý rok.

Chalupáři platí poplatek jednorázově do 31. 8. 20122

Poplatek za SKO  je možno hradit na účet u KB Prostějov – 21 122 701/0100 ,

variabilním symbolem je vždy číslo domu.

 

Místní poplatek ze psů na rok 2022 je splatný do 31. 3. 2022 jednorázově.

Poplatek zůstává ve stejné výši. Za prvního psa je poplatek 60 Kč.

Za každého dalšího psa je poplatek ve výši 100 Kč.

 

Poplatek za stočné se zatím vybírat nebude.

Po upřesnění situace bude dáno na vědomí občanům jakou formou

a v jaké výši se bude poplatek platit.

 

Ostatní poplatky za nájem pozemků zůstávají ve stejné výši

a jsou splatné do 31. 3. 2022.

 

Místní poplatky se začnou vybírat až od 15. 2. 2022.

Celý leden a únor 2022 zůstává v platnosti známka z roku 2021.

Firma Respono a.s. Vyškov, která provádí svoz SKO dosud

nedodala známky na popelnice.

Celý leden probíhá na obecním úřadě inventarizace, práce na roční účetní závěrce a roční audit.

Poplatky za nájem bytů, nájem obecního domu a další se vybírají dle termínu sjednaných v příslušné smlouvě.

 

Zahájení zkušebního provozu kanalizace a ČOV

Oznamujeme občanům, že od 1. 6. 2021 se mohou připojovat domovními

připojkami na hlavní kanalizační řad splaškové kanalizace.

Žádáme občany, aby při budování domovních přípojek k revizním

šachtám prováděli práci odpovědně, tj. tak aby do splaškové kanalizace

neprosakovala balastní voda. Při vlastním napojování provádějte

fotodokumentaci. V případě vzniklých technických problémů se obraťte

na starostu obce 724 185 050.

----------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Pošta Určice má nové telefonní číslo 954 279 804 

a novou pracovní dobu:

Změna  pracovní  doby  na  poště  Určice  pro  veřejnost

                                     dopoledne                 odpoledne

Pondělí a Středa            zavřeno                13,00 - 18,00

Úterý, Čtvrtek, Pátek    8,00 – 12,00             13,00 - 14,00

--------------------------------------------------------------------------

Ursamedica Praktik, s.r.o MUDr.Tomáš Maškulík

Vzhledem k součastné epidemiologické situaci již pro podezření na koronavirus

není nutný kontakt s nemocným nebo návrat z rizikové země. 

K odběru jsou indikovaní všichni, co mají teploty nad 37,5°C nebo suchý kašel

nebo dušnost. Pokud má někdo tyto příznaky, není nutná návštěva v ordinaci lékaře.

Žádanku je možné vystavit elektronicky.

Pokud má někdo tyto potíže, zavolejte nejlépe ještě z domu svému lékaři.

Pacienti registrovaní v ambulanci praktického lékaře pro dospělé v Určicích

prosím volejte 734 421 902.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Nové články

Oddíl postranní lišty

Patička stránky