Obec Dětkovice

OBEC DĚTKOVICE

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Aktuality

V pondělí tj. 15. 11. 2021 bude v lokalitě Sibiř – Novostavby

od 7,00 ráno probíhat napojování vodovodního řadu na automatickou

tlakovou stanici. Z tohoto důvodu nepoteče voda až do 12 hodin.

Zajistěte si prosím dostatečnou rezervu vody v domácnosti.     

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pojízdná prodejna ROSNIČKA oznamuje občanům, že do naší

obce přijede se svojí prodejnou  ve STŘEDU  10. 11. 2021 

ve 13.45 a bude prodávat před prodejnou potravin:

obvyklý sortiment krmiv pro domácí a hospodářská zvířata,

drogistické potřeby a základní potraviny.

--------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odečtu vody:

Ve dnech 5.11. a 8. 11. 2021 budou v obci probíhat odečty

vodoměrů. Stavy lze vyvěsit na viditelném místě nebo lze

nahlásit stavy formou SMS na tel. číslo p. Holáska 

724 849 921.

Nezapomeňte připojit informaci za kterou nemovitost

stav nahlašujete.

------------------------------------------------------------------------------

Drůbežárna Prace bude ve středu 3 .11. 2021  ve 14:45 hod

prodávat před prodejnou potravin : roční slepice za 100 Kč,

mladé červené kuřice za 200 Kč/ks, 

krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, 

dále pak vykupovat králičí kožky- cena 10 Kč/ks.

----------------------------------------------------------------------------------

Případní zájemci o provedení komplexních i jednotlivých

prací na vybudování přípojky se mohou hlásit na

tel. č. 777 796 727 - pan Jan Dominik (Alojzov)

Ceny lze dohodnout na základě prohlídky budoucí přípojky

 

-------------------------------------------------------------------------

Zahájení zkušebního provozu kanalizace a ČOV

Oznamujeme občanům, že od 1. 6. 2021 se mohou připojovat domovními

připojkami na hlavní kanalizační řad splaškové kanalizace.

Žádáme občany, aby při budování domovních přípojek k revizním

šachtám prováděli práci odpovědně, tj. tak aby do splaškové kanalizace

neprosakovala balastní voda. Při vlastním napojování provádějte

fotodokumentaci. V případě vzniklých technických problémů se obraťte

na starostu obce 724 185 050.

----------------------------------------------------------------------------------

Místní poplatek za svoz odpadu na rok 2021 je ve výši 600 Kč za 1 osobu.

Je splatný ve dvou stejných splátkách do 28. 2. 2021 a do 31. 8. 2021.

Poplatek lze zaplatit i jednorázově za celý rok.

Chalupáři platí poplatek jednorázově do 31. 8. 2021.

Poplatek je možno hradit na účet u KB Prostějov – 21 122 701/0100.

Variabilním symbolem je vždy číslo domu.

Místní poplatek ze psů na rok 2021 je splatný do 31. 3. 2021 jednorázově.

Poplatek zůstává ve stejné výši. Za prvního psa je poplatek 60 Kč.

Za každého dalšího psa je poplatek ve výši 100 Kč.

Poplatek za stočné zůstává ve stejné výši tj. 510 Kč za 1 nemovitost

a je splatný do 31. 3. 2021.

Ostatní poplatky za nájem pozemků, pacht pozemků a další

zůstávají ve stejné výši a jsou splatné do 31. 3. 2021.

Celý leden a únor 2020 zůstává v platnosti známka z roku 2020.

Poplatky za nájem bytů, nájem obecního domu a další

se vybírají dle termínu sjednaných v příslušné smlouvě.

-------------------------------------------------------------------------------------

Pošta Určice má nové telefonní číslo 954 279 804 

a novou pracovní dobu:

Změna  pracovní  doby  na  poště  Určice  pro  veřejnost

                                     dopoledne                 odpoledne

Pondělí a Středa            zavřeno                13,00 - 18,00

Úterý, Čtvrtek, Pátek    8,00 – 12,00             13,00 - 14,00

--------------------------------------------------------------------------

Ursamedica Praktik, s.r.o MUDr.Tomáš Maškulík

Vzhledem k součastné epidemiologické situaci již pro podezření na koronavirus

není nutný kontakt s nemocným nebo návrat z rizikové země. 

K odběru jsou indikovaní všichni, co mají teploty nad 37,5°C nebo suchý kašel

nebo dušnost. Pokud má někdo tyto příznaky, není nutná návštěva v ordinaci lékaře.

Žádanku je možné vystavit elektronicky.

Pokud má někdo tyto potíže, zavolejte nejlépe ještě z domu svému lékaři.

Pacienti registrovaní v ambulanci praktického lékaře pro dospělé v Určicích

prosím volejte 734 421 902.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodná fotka