Obec Dětkovice

OBEC DĚTKOVICE

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Aktuality

firma 2MAX nabízí dovoz briket RUF do obce Dětkovice a rozvoz

vysokozdvižným vozíkem až do domu

Objednávky jen do 31.5.2022 na tel. č. 777 706 656 pan Brablec

Cena 1 palety 5 500 Kč včetně dopravy a DPH.

Dodání briket proběhne v pátek až sobotu dne 1 - 3.9.2022.

-------------------------------------------------

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde v termínu 

od 15. 5. 2022 do 30. 6. 2022 k částečné uzavírce

silnic III/37762, III/37766, III/4332 a úplné uzavírce

silnic III/37766 a III/4332 v obci Určice.

Uzavřenými úseky jsou vedeny VLD v závazku Olomouckého kraje 

780409, 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

15. 5. 2022 – 30. 6. 2022 – částečná uzavírka silnic III/37762,

III/37766, III/4332 – mimo BUS

23. 5. 2022 – 30. 6. 2022 – úplná uzavírka silnic III/37766 a 

III/4332 – včetně BUS

 

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy

naleznete zde:

https://www.idsok.cz/vyluky/uzavirka-silnic-iii-37762-iii-37766-iii-4332-v-obci-urcice/.

--------------------------------------------------------------------------

Oznámení obecního úřadu Dětkovice

Místní poplatek za svoz odpadu na rok 2022 je ve výši 600 Kč za 1 osobu.

Je splatný ve dvou stejných splátkách do 31. 3. 2022 a do 31. 8. 2022.

Poplatek lze zaplatit i jednorázově za celý rok.

Chalupáři platí poplatek jednorázově do 31. 8. 20122

Poplatek za SKO  je možno hradit na účet u KB Prostějov – 21 122 701/0100 ,

variabilním symbolem je vždy číslo domu.

Z důvodu navýšení množství sbíraného odpadu a tím i nárůstu

ceny budou známky na popelnici vydávány maximálně 2 kusy.

 

Místní poplatek ze psů na rok 2022 je splatný do 31. 3. 2022 jednorázově.

Poplatek zůstává ve stejné výši. Za prvního psa je poplatek 60 Kč.

Za každého dalšího psa je poplatek ve výši 100 Kč.

 

Poplatek za stočné se zatím vybírat nebude.

Po upřesnění situace bude dáno na vědomí občanům jakou formou

a v jaké výši se bude poplatek platit.

Ostatní poplatky za nájem pozemků zůstávají ve stejné výši

a jsou splatné do 31. 3. 2022.

 

Zahájení zkušebního provozu kanalizace a ČOV

Oznamujeme občanům, že od 1. 6. 2021 se mohou připojovat domovními

připojkami na hlavní kanalizační řad splaškové kanalizace.

Žádáme občany, aby při budování domovních přípojek k revizním

šachtám prováděli práci odpovědně, tj. tak aby do splaškové kanalizace

neprosakovala balastní voda. Při vlastním napojování provádějte

fotodokumentaci. V případě vzniklých technických problémů se obraťte

na starostu obce 724 185 050.

-----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodná fotka