Obec Dětkovice

OBEC DĚTKOVICE

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby za účelem výstavby kanalizací

a čistíren odpadních vod.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na akci:

Dětkovice - splašková kanalizace a ČOV - 1 800 000,-- Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------

Celková dotace ze SFŽP byla vyčerpána ve výši 34 809 405 Kč.


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Důležitá oznámení

Žádáme občany, kteří ještě nevyplnili a neodevzdali na OÚ Přihlášku k odvádění odpadních vod do kanalizace, aby tak co nejdříve učinili. Přihláška je ke stažení na adrese: https://1url.cz/qrq5J

Oddíl postranní lišty

Projekt "Dětkovice - rekonstrukce Dolníh

Oddíl postranní lišty

Patička stránky