Obsah stránky

Poplatky

čtvrtek, 05. leden 2023 | Ostatní

Místní poplatek za svoz odpadu na rok 2023 je ve výši 600 Kč za 1 osobu.
Je splatný ve dvou stejných splátkách do 31. 3. 2023 a do 31. 8. 2023.
Poplatek lze zaplatit i jednorázově za celý rok.
Chalupáři platí poplatek jednorázově do 31. 8. 2023 (1 osoba)

Poplatek za komunální odpad je možno hradit na účet obce:
KB Prostějov – 21 122 701/0100 , variabilním symbolem je vždy číslo domu.

Z důvodu navýšení množství sbíraného odpadu a tím i nárůstu ceny budou známky na popelnice vydávány max. 2 kusy.

Místní poplatek ze psů na rok 2023 je splatný do 31. 3. 2023 jednorázově.
Poplatek zůstává ve stejné výši. Za prvního psa je poplatek 60 Kč.
Za každého dalšího psa je poplatek ve výši 100 Kč.

Faktury za stočné budou vystaveny a doručeny občanům v jarním a podzimním období. Poplatek za stočné zůstává ve výši 1600 Kč za 1 osobu/rok.

Majitelé domů, kteří se dosud nenapojili na kanalizaci, tak musí učinit co nejdříve. V opačném případě budou v součinnosti s odborem životního prostřední v Prostějově dokládat jak nakládají s odpadními vodami.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.