Obec Dětkovice

OBEC DĚTKOVICE

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby za účelem výstavby kanalizací

a čistíren odpadních vod.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na akci:

Dětkovice - splašková kanalizace a ČOV - 1 800 000,-- Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------

Z celkové dotace ze SFŽP ve výši 34 809 405 Kč bylo dosud

vyčerpáno 34 793 467 Kč.


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodná fotka