Obec Dětkovice

OBEC DĚTKOVICE

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Aktuality

Pokud někomu z občanů chybí hlasovací lístky k volbám nebo nedostal

potřebný počet hlasovacích lístků nechť se přihlásí na obecním úřadě. 

Pokud máte zájem volit do přenosné volební urny, tak toto prosím sdělte

na tel. číslo 582 357 108.

------------------------------------------------------------------------------

Drůbežárna Prace bude v úterý dne 27. 9. 2022 

ve 14.45 hod. prodávat před prodejnou potravin:

mladé kuřice a kohouty, krmivo pro drůbež a králíky

za 180 Kč, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat

králičí kožky - cena 15 Kč za kus.

 -------------------------------------

Z důvodu probíhající uzavírky silnice III/44638 v obci Určice

dochází k prodloužení termínu do 29. 9. 2022.

Zastávka Určice,hřbitov je od dnešního dne (14. 9. 2022) již

obsluhována v původní poloze na nově zrekonstruovaném terminálu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení obecního úřadu Dětkovice

Místní poplatek za svoz odpadu na rok 2022 je ve výši 600 Kč za 1 osobu.

Je splatný ve dvou stejných splátkách do 31. 3. 2022 a do 31. 8. 2022.

Poplatek lze zaplatit i jednorázově za celý rok.

Chalupáři platí poplatek jednorázově do 31. 8. 20122

Poplatek za SKO  je možno hradit na účet u KB Prostějov – 21 122 701/0100 ,

variabilním symbolem je vždy číslo domu.

Z důvodu navýšení množství sbíraného odpadu a tím i nárůstu

ceny budou známky na popelnici vydávány maximálně 2 kusy.

 

Místní poplatek ze psů na rok 2022 je splatný do 31. 3. 2022 jednorázově.

Poplatek zůstává ve stejné výši. Za prvního psa je poplatek 60 Kč.

Za každého dalšího psa je poplatek ve výši 100 Kč.

 

Poplatek za stočné ve výši 510 Kč zůstává v platnosti pouze pro

nemovitosti, které nejsou napojeny na hloubkovou kanalizaci.

Např. chalupáři a osoby vlastnící víc jak 1 nemovitost v obci.

 

Zahájení zkušebního provozu kanalizace a ČOV

Oznamujeme občanům, že od 1. 6. 2021 se mohou připojovat domovními

připojkami na hlavní kanalizační řad splaškové kanalizace.

Žádáme občany, aby při budování domovních přípojek k revizním

šachtám prováděli práci odpovědně, tj. tak aby do splaškové kanalizace

neprosakovala balastní voda. Při vlastním napojování provádějte

fotodokumentaci. V případě vzniklých technických problémů se obraťte

na starostu obce 724 185 050.

-----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Dětkovice rekonstrukce Dolního rybníka

16.08.2022 | 09:12 | Ostatní

Celý článek >


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Důležitá oznámení

Žádáme občany, kteří ještě nevyplnili a neodevzdali na OÚ Přihlášku k odvádění odpadních vod do kanalizace, aby tak co nejdříve učinili. Přihláška je ke stažení na adrese: https://1url.cz/qrq5J

Oddíl postranní lišty

Projekt "Dětkovice - rekonstrukce Dolníh

Oddíl postranní lišty

Patička stránky