Obec Dětkovice

OBEC DĚTKOVICE

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Aktuality

 

 

V době od 4/7/2022 do 15/7/2022 bude ordinace praktického lékaře

v Určicích uzavřena.

Proto prosím pacienty, aby si zajistili svou chronickou

medikaci předem.

Zástup pro akutní stavy bude zajišťovat

MUDr. Jan Smékal ve své ordinační době :

Pondělí 7:30 - 12:00 ordinace Otaslavice č. 35 , tel. 532 370 511

14:00 - 16:00 ordinace Otaslavice č. 35 , tel. 532 370 511

Úterý 7:30 - 10:00 ordinace Výšovice 80, tel. 582 368 119

10:00 – 13:00 ordinace Vřesovice 41, tel. 582 368 088
Středa 7:30 - 10:00 ordinace Otaslavice č. 35 , tel. 532 370 511
Čtvrtek 7:30 – 13:00 ordinace Otaslavice č. 35 , tel. 532 370 511
Pátek 7:30 – 12 :00 ordinace Vřesovice, tel. 582 368 088

V případě nutnosti prosím předem panu doktorovi zavolejte.

Akutní stavy vzniklé mimo pracovní dobu budou ošetřeny na LPS nemocnice Prostějov.

-------------------------------------------------

V těchto dnech budou roznášeny majitelům nemovitostí, kteří jsou napojení

na obecní kanalizaci, přihlášky k odvádění odpadních vod do kanalizace.

Prosíme majitele, aby je vyplnili podle skutečného počtu žijících osob

v nemovitosti. Vyplněné přihlášky pak prosím vraťte buď do schránky na OÚ, 

případně je naskenujte a pošlete mailem na ou.detkovice@email.cz   

do  24. 6. 2022. V případě nesrovnalostí  Vás budeme kontaktovat.

-----------------------------------------------------------------------------

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde v termínu 

od 15. 5. 2022 do 30. 6. 2022 k částečné uzavírce

silnic III/37762, III/37766, III/4332 a úplné uzavírce

silnic III/37766 a III/4332 v obci Určice.

Uzavřenými úseky jsou vedeny VLD v závazku Olomouckého kraje 

780409, 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

15. 5. 2022 – 30. 6. 2022 – částečná uzavírka silnic III/37762,

III/37766, III/4332 – mimo BUS

23. 5. 2022 – 30. 6. 2022 – úplná uzavírka silnic III/37766 a 

III/4332 – včetně BUS

 

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy

naleznete zde:

https://www.idsok.cz/vyluky/uzavirka-silnic-iii-37762-iii-37766-iii-4332-v-obci-urcice/.

--------------------------------------------------------------------------

Oznámení obecního úřadu Dětkovice

Místní poplatek za svoz odpadu na rok 2022 je ve výši 600 Kč za 1 osobu.

Je splatný ve dvou stejných splátkách do 31. 3. 2022 a do 31. 8. 2022.

Poplatek lze zaplatit i jednorázově za celý rok.

Chalupáři platí poplatek jednorázově do 31. 8. 20122

Poplatek za SKO  je možno hradit na účet u KB Prostějov – 21 122 701/0100 ,

variabilním symbolem je vždy číslo domu.

Z důvodu navýšení množství sbíraného odpadu a tím i nárůstu

ceny budou známky na popelnici vydávány maximálně 2 kusy.

 

Místní poplatek ze psů na rok 2022 je splatný do 31. 3. 2022 jednorázově.

Poplatek zůstává ve stejné výši. Za prvního psa je poplatek 60 Kč.

Za každého dalšího psa je poplatek ve výši 100 Kč.

 

Poplatek za stočné se zatím vybírat nebude.

Po upřesnění situace bude dáno na vědomí občanům jakou formou

a v jaké výši se bude poplatek platit.

Ostatní poplatky za nájem pozemků zůstávají ve stejné výši

a jsou splatné do 31. 3. 2022.

 

Zahájení zkušebního provozu kanalizace a ČOV

Oznamujeme občanům, že od 1. 6. 2021 se mohou připojovat domovními

připojkami na hlavní kanalizační řad splaškové kanalizace.

Žádáme občany, aby při budování domovních přípojek k revizním

šachtám prováděli práci odpovědně, tj. tak aby do splaškové kanalizace

neprosakovala balastní voda. Při vlastním napojování provádějte

fotodokumentaci. V případě vzniklých technických problémů se obraťte

na starostu obce 724 185 050.

-----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodná fotka